Mensen met een strafblad zijn dubbel de klos. Een moeder van een baldadige Noordwijkerhouter trekt bij mij aan de bel omdat haar zoon zich nauwelijks kan verzekeren. Door zijn strafblad vangt hij bot of is hij veel duurder uit.

Wrang

Nog wranger wordt het, als blijkt dat de Noordwijkerhouter zijn lot in eigen hand heeft. Wie zich wil verzekeren moet naar waarheid melden of hij een strafblad heeft. Erkent hij dat dan hangt hij, want veel verzekeringsmaatschappijen wijzen hem dan de deur. De verleiding is groot om het strafblad te verzwijgen. Alleen: als het leugentje om bestwil uitkomt, hang je alsnog, want dan ben je volgens de polisvoorwaarden met terugwerkende kracht onverzekerd en keert de verzekering niets uit. Bovendien heb je al die tijd voor niets premie betaald. De jeugdige zondaar zit klem. Dat vindt advocaat Jan Schoneveld van Bos & Van der Burg ook als ik hem om raad vraag. Het gaat om een misdrijf, legt hij uit, want anders krijg je geen taakstraf. De gegevens worden dan 10 jaar bewaard. Na 4 jaar kan hij een verklaring van goed gedrag krijgen als hij in de tussentijd niet meer in aanraking is geweest met justitie. ,,Het gaat niet om verkeersovertredingen”, aldus Schoneveld. Verzekeringsmaatschappijen mogen zelf hun aanname-criteria opstellen, legt hij uit. Zij hebben geen acceptatieplicht, behoudens het basispakket bij de ziektekostenverzekering.

Niet te verzekeren

,,Discriminatie mag uiteraard niet, maar verzekeren is het berekenen van risico. Het is maatschappelijk aanvaard dat maatschappijen een strafblad als extra risicofactor beschouwen en om die reden mensen weigeren of een hogere premie berekenen.” Een strafblad blokkeert iemand die is veroordeeld voor een misdrijf maatschappelijk op heel wat punten, stelt de advocaat vast. ,,Vervelend, maar het zijn de harde feiten.”

Zwarte lijst

Volgens Schoneveld kan alleen ‘de politiek’ de regels aanpassen door in elk geval voor jongeren een kortere registratieperiode te hanteren.

Nu moet iemand die zich wil verzekeren melden of hij de afgelopen 8 jaar in contact is geweest met justitie. Schoneveld signaleert eenzelfde probleem bij het BKR, dat mensen met schulden op een zwarte lijst zet. ,,Iemand die één keer een financieel probleem heeft gehad, kan daarvan heel zijn leven last houden. Het zijn systemen die zichzelf voorbij zijn gelopen en meer maatschappelijk gewicht hebben gekregen dan was beoogd. Zij zijn niet meer te stoppen, tenzij de overheid ingrijpt.” De aard van de overtreding acht Schoneveld niet zo relevant. De rechter heeft gesproken en daarmee staat zijn schuld voor de wet vast, met alle gevolgen van dien.

Als de jongeman niet in hoger beroep gaat, wordt dat ook gezien als een erkenning van schuld. ,,Het is zuur voor die jongen, maar ik heb helaas de oplossing niet.” Jeroen Oversteegen van Lastpoint heeft die wel. Als intermediair zoekt hij voor nietstandaard gevallen een verzekering die bij de ‘lastige’ klant past. ,,Bied je ze geen mogelijkheden”, zegt Oversteegen, ,,dan stuur je ze de illegaliteit in.” Bemiddeling kost 25 tot 50 euro administratiekosten en verzekeraars eisen van deze doelgroep vooruitbetaling (,,in verband met wanbetalers”), maar mensen met een strafblad hoeven zeker niet het vijfvoudige te betalen. Bovendien levert Lastpoint een verzekering op maat. ,,Als wij iemand voordragen zegt een verzekering niet snel: ho, die past niet bij ons.”

Moeilijke gevallen brengt Lastpoint onder bij partner Rialto, dat wel verzekert maar ook duurder is. Oversteegen raadt mensen-met-een-smetje aan altijd eerlijk te zijn bij verzekeringsaanvragen. Daarnaast pleit hij voor meer voorlichting op scholen over de gevolgen van een strafblad of een BKR-registratie. Want jongeren beseffen wat een eenmalige misstap kan veroorzaken. Natuurlijk kunnen ze altijd nog bij Lastpoint terecht, maar voorkomen is beter dan genezen.

TIM BROUWER DE KONING
Bron: Leidsch Dagblad

www.lastpoint.nl
www.rialto.nl

Rialto als laatste redmiddel

Vraag hier een offerte aan voor een Rialto verzekering »

Rialto dient al 44 jaar als laatste redmiddel voor mensen die moeilijk te verzekeren zijn. De gezamenlijke verzekeraars richtten het bedrijf op voor risico‘s die reguliere verzekeraars niet wilden nemen, zoals wanbetalers, mensen die hun rijbewijs kwijt zijn geweest of dure auto‘s. Volgens manager Huub Flipsen probeert Rialto elk risico te verzekeren. De premie is daarop afgestemd en ligt vaak hoger dan in standaardsituaties. Rialto, dat uitsluitend via tussenpersonen werkt, behandelt verzekerden met een strafblad net als iedereen. Flipsen ontkent dat zij een hogere premie moeten betalen puur op basis van het gegeven dat ze een strafblad hebben. ,,Wij trachten al onze klanten met respect te behandelen”, zegt hij, ,,ook diegenen met een vlekje.” Wel kan de inhoud van het strafblad de verzekeringspremie beïnvloeden. Iemand die door psychische problemen ooit zijn huis in brand stak betaalt bij de aanvraag van een woonhuisverzekering meer dan een ander, vanwege de kans op herhaling. ,,Maar een strafrechtelijke veroordeling die losstaat van de verzekeringsaanvraag leidt vaak wel tot acceptatie door een verzekeraar.” Als de verzekeraar van oordeel is dat het aangeboden risico niet verzekerbaar is of er angst bestaat op herhaling, dan komt Rialto in beeld. Als de aanvrager dan bij Rialto enkele jaren zonder problemen verzekerd blijft, kan hij daarna ook vaak weer bij een reguliere verzekeraar terecht.